Druk 3d betonu

Usługa Arcus to autorska technologia druku 3d betonu opracowana przez firmę 3dArtech. Pozwala na wykonanie szalunków do realizacji ścian o niestandardowych geometriach oraz nietuzinkowych obiektów małej architektury.

http://www.arcusconcrete.com

Obiekty powstają z betonu klasy C30.

Zestawy

Elementy ozdobne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP