Projektujemy przyszłość Waszej firmy

Wyzwania rynku. Projektujemy przyszłość Waszej firmy.

   Inspiracją budowy maszyn są stare ograniczenia i nowe potrzeby. Rozwój każdej firmy jest ściśle związany z wdrażaniem nowoczesnych technologii. Szybkie, wydajne maszyny CNC i drukarki 3d zapewniają wysoką jakość, elastyczność produkcji oraz niskie koszty eksploatacji. Maszyny „szyte na miarę” to zrównoważona inwestycja dopasowana do potrzeb oraz wysokości budżetu przewidzianego na automatyzację firmy. Technika cyfrowa i internet w połączeniu z naszymi maszynami, unowocześniają planowanie produkcji i usług oraz logistykę wpisując się w koncepcję przemysłu 4.0.

*

Kompetencja i dialog z inwestorem to nasza dewiza i deklaracja.

*

   Współczesna technika i technologia przy udziale komputerowego sterowania oraz inteligentna diagnoza potrzeb zezwalają na realizację maszyn i urządzeń dla wielu dziedzin gospodarki. Udział urządzeń CNC w produkcji ma już kilkudziesięcioletnią tradycję. Koncepcja komputerowego wspomagania ruchem narzędzia w trzech osiach ewoluowała w kierunku zwiększania ilości osi, a także uzbrajania urządzeń w coraz to nowsze narzędzia wykonawcze. Generalnie zajmujemy się rozwijaniem platform CNC wraz z narzędziami wykonawczymi jakimi są bez wątpienia głowice drukujące 3d oraz tworzeniem wyrafinowanych programów sterujących ich pracą. Okazuje się, że umiejętność połączenia doświadczenia i wiedzy na wielu poziomach powoduje zdolność do rozwiązywania starych problemów przez nowe urządzenia w dziedzinach do tej pory znacznie oddalonych od siebie. Czytaj więcej...

   Przykładem jest akustyka, w której stworzyliśmy nowe rodzaje ustrojów akustycznych możliwych do wykonania jedynie za pomocą druku 3d. Czytaj więcej...

   Rozwój techniki druku 3d nie byłby możliwy bez nowoczesnych materiałów stosowanych jako swoisty „atrament”, czyli coś z czego drukujemy przedmioty. Własne laboratorium pozwala nam tworzyć dedykowane do konkretnych zadań masy (filamenty), których niestety nie sposób kupić na rynku. Czytaj więcej...

   Do tworzenia cyfrowych obiektów przestrzennych istnieją oczywiście potężne inżynierskie programy projektowe typu Solidworks, 3dmax czy Rhino. Mimo to zachodzi niekiedy konieczność stworzenia własnego programu na potrzeby urządzenia do produkcji ściśle określonego asortymentu. Tak było w przypadku drukarki SkribiArt dla której stworzono program do projektowania paneli elewacyjnych sześcioma głowicami. Wynik pracy każdej z nich jest odmienny co wiązało się z napisaniem odrębnych funkcjonalności i interfejsu. Oczywiście kolejnym krokiem jest stworzenie programu sterującego pracą maszyny. Oprócz budowy maszyn tworzymy dedykowane oprogramowanie do projektowania obiektów i do sterowania urządzeniami do ich produkcji.

Nasza oferta

Drukarki 3d do druku betonem, gliną oraz innymi masami

zobacz więcej

Ustroje akustyczne z ceramiki

zobacz więcej

Aplikatory do nanoszenia klejów i uszczelniaczy

zobacz więcej

Uniwersalne platformy CNC

zobacz więcej

Mieszalniki do mas

zobacz więcej

Ustroje akustyczne ze szkła

zobacz więcej

Usługi druku

zobacz więcej

Specjalistyczne głowice do maszyn CNC

zobacz więcej

Mikrofrezarki CNC do obróbki bursztynu

zobacz więcej

Programy komputerowe

zobacz więcej

Realizacje

zobacz więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP