UE

Tytuł projektu: „Opracowanie  i wdrożenie innowacyjnej technologii szalunków wbudowanych, tworzonych metodą druku 3d do realizacji ścian konstrukcyjnych i działowych budowli architektonicznych, kompatybilnej z istniejącymi systemami szalowania i możliwością dekoracyjnego wykończenia powierzchni ”.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020
Oś Priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie:
ProjektyB+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Całkowita wartość projektu: 8.659.393,75 zł

Dofinansowanie: 6.528.735,25 zł

Termin realizacji 01.08.2021 – 30.11.2023

Projekt dotyczy prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie innowacyjny system szalunków do realizacji ścian o złożonej geometrii, które po wypełnieniu zbrojeniem i wibrowanym betonem przemysłowym pozostaną wbudowane w strukturę budynku stanowiąc konstrukcyjną i estetyczną całość. Ponieważ szalunki będą po zakończeniu budowy widoczne jako fasada lub ściany wewnętrzne, poddane zostaną zaraz po wydrukowaniu zabiegom zmierzającym do stworzenia szerokiej gamy skatalogowanych rozwiązań estetycznych lub spersonalizowanych; zaprojektowanych przez architekta. Opracowany system szalunków wbudowanych będzie kompatybilny z większością systemów szalunkowych i używany wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność wykonania skomplikowanych geometrycznie ścian konstrukcyjnych i działowych. Rezultatem projektu będzie: innowacyjny system szalunków wbudowanych, maszyna drukująca betonem 3d, program do projektowania, magazynowania i lokowania szalunków na placu budowy kompatybilny z programami CAD/CAM. Grupy docelowe to architekci, inwestorzy
i budowlańcy wykorzystujący system do realizowania ścian o złożonej geometrii w przewidywalnych kosztach i sparametryzowanej technologii. Technologia może być stosowana do produkcji murów oporowych, ścian akustycznych lub w aranżacji wnętrz z uwagi na walory estetyczne powierzchni gotowych płyt szalunkowych oraz małej architektury
i elementów budownictwa inżynieryjnego.

Tytuł projektu: „Opracowanie  i wdrożenie innowacyjnej technologii druku 3d do wykonywania przestrzennych struktur ognioodpornych, akustycznych oraz estetycznych”.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020
Oś Priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie:
ProjektyB+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Całkowita wartość projektu: 7.971.054,71 zł

Dofinansowanie: 5.555.727,24 zł

Termin realizacji:  2019 – 2021

Projekt dotyczy prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie innowacyjna drukarka wykorzystująca technologię druku 3D do wykonywania elementów wykończenia wnętrz, elewacji budynków, aranżacji konserwatorskich, informacji wizualnej i reklam o unikatowych walorach: akustycznych, ognioodpornych i dekoracyjnych. Rezultatem realizacji projektu będzie nowy produkt, nie występujący w takiej postaci na rynku. Celem przeprowadzonych prac B+R będzie opracowanie technologii druku i materiałów pozwalających na wytwarzanie na drodze przyrostowej paneli elewacyjnych i ściennych dla architektury, aranżacji konserwatorskich, informacji wizualnej i reklamy o właściwościach akustycznych, ognioodpornych i dekoracyjnych. Rezultatem projektu mogą być zainteresowane: firmy budowlane ocieplające budynki, pracownie architektoniczne i plastyczne produkujące wyroby dekoratorskie, firmy projektujące i wykonujące panele akustyczne, firmy świadczące usługi druku 3D, firmy reklamowe, firmy przemysłu ceramicznego, uczelnie i placówki badawcze, architekci, projektanci, konserwatorzy dzieł sztuki, akustycy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP