Kontakt

+48 793 070 053
[email protected]

3dArtech Sp. z o.o.

ul. Malików 150 D
25-639 Kielce


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP