Aplikatory do nanoszenia klejów i uszczelniaczy

Urządzenia sterowane cyfrowo do nanoszenia kleju na kartony oraz aplikatory do układania płynnych uszczelek w ciągłych procesach produkcyjnych. Urządzenia do nakładania kleju charakteryzują się dużymi prędkościami i precyzją nakładanej masy. Najczęściej pracują na linii produkcyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP