Drukarki 3d do druku betonem, gliną oraz innymi masami

Jako nieliczni na świecie produkujemy drukarki 3d drukujące gliną ceramiczną z dodatkami nadającymi wydrukom właściwości akustyczne.

Specjalizujemy się w technologii podawania masy. Projektujemy wydajne głowice sterowane komputerowo dla przemysłu oraz dla branży spożywczej. Prowadzimy zaawansowane badania nad drukarkami 3d dla budownictwa. Obecnie wdrażamy autorską technologię SkribiArt produkcji paneli elewacyjnych i paneli wewnętrznych wykorzystującą druk 3d. 

Produkujemy platformy CNC będące bazą dla głowic podawania masy, klejów, uszczelniaczy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP