Mieszalniki do mas

Wykonujemy specjalistyczne mieszalniki mas do druku 3d. Zależnie od reologii masy i wymagań produkujemy mieszalniki wolnoobrotowe i szybkoobrotowe z systemem odpowietrzania i załadunku do hermetycznej kasety lub załadunku mas w obiegu zamkniętym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP