Mikrofrezarki CNC do obróbki bursztynu

Zajmujemy się konstruowaniem specjalistycznych mikrofrezarek do obróbki bursztynu. Te mini centra produkcyjne wymagają niezwykle precyzyjnych mechanizmów i łatwego w obsłudze interfejsu z możliwością szybkiego  projektowania obiektów jubilerskich w krótkich seriach dostosowanych do naturalnego  kształtu bryły bursztynu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP