Programy komputerowe i sterowniki maszyn

Do obsługi i sterowania piszemy własne programy komputerowe.

Dostosowujemy do potrzeb użytkownika  interfejs programów sterujących maszynami.

Projektujemy i wykonujemy własne sterowniki do maszyn.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP