Specjalistyczne głowice do maszyn CNC

Projektujemy i wykonujemy wraz z koniecznym oprogramowaniem głowice do druku różnymi masami: termoplastycznymi, chemoutwardzalnymi oraz gliną i betonem. Każda z mas posiada właściwą sobie reologię oraz przeznaczenie. Na właściwy wydruk składa się wiele współzależnych czynników, które decydują o sukcesie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP