Uniwersalne platformy CNC

Wykonujemy na zamówienie wieloosiowe platformy CNC  do głowic 3d z jedną, dwoma i trzema bramami. Wielkogabarytowe ze stołem długości do 3 m i szerokości 1,5 m.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP