Usługi druku

Wykonujemy klasyczne wydruki w technologii FDM oraz specjalistyczne wydruki masami ceramicznymi z różnorodnymi dodatkami, żywicami chemoutwardzalnymi i betonem. Projektujemy cyfrowe obiekty przestrzenne na potrzeby druku 3d. Elementy małej architektury, makiety oraz prototypy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP