Ustroje akustyczne z ceramiki

Wykonujemy ustroje akustyczne ( pochłaniające i rozpraszające dźwięk) z mas ceramicznych wypalanych w t=1250°C według powierzonego projektu wstępnego. Wykonujemy projekty cyfrowe i wizualizację drukowanego ustroju akustycznego w obiekcie, a także próbki wstępne do badań normowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP