Ustroje akustyczne ze szkła

Wykonujemy ustroje akustyczne rozpraszające dźwięk o maksymalnych wymiarach 700 mm X 700 mm X 200 mm o grubości szkła od 8 mm do 15 mm. Szkło nie hartowane, zabezpieczone jednostronnie folią odporną na UV grubości 0,2 mm do 1mm. Szkło barwione w masie lub malowane frytą szklaną i wypalone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP