Zapytania ofertowe

3dArtech Sp. z o.o.

 

siedziba: 25-639 Kielce ul. Malików 150 D

Laboratorium Badawcze: 25-415 Kielce ul. Górna 20

www.3dartech.com [email protected]

NIP 9591998442 Regon 368734576 KRS 0000703292 Kapitał zakładowy 50 000 zł

Program operacyjny
inteligentny rozwój 2014 – 2020

Nazwa projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii druku 3D do wykonywania przestrzennych struktur ognioodpornych, akustycznych oraz estetycznych.

Nazwa beneficjenta: 3DARTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu: 7 971 054,71 zł

Wartość dofinansowania: 5 555 727,24 zł

Okres realizacji: 2019r. – 2021r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP